Omgivning

Integritetspolicy

Mer om ämnet dataskydd

Mer information om dataskydd på wogibtswas.de hittar du i våra vanliga frågor.

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt av oss och "behandlas" i enlighet med gällande lagstadgade dataskyddsbestämmelser, från 25.05.2018 i synnerhet i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (nedan kallad: DSGVO) samt de landsspecifika dataskyddsbestämmelserna. "Behandling" avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker automatiskt eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

"En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert samt för att marknadsföra våra erbjudanden och tjänster.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter att ditt besök har avslutats. Dessutom använder vi så kallade "permanenta cookies" på vår webbplats, som automatiskt raderas senast efter 24 månader. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök och att lagra information om ditt senaste besök (t.ex. ditt föredragna språk eller andra inställningar) samt att samla in statistiska uppgifter. Användarprofiler skapas inte av de cookies vi ställer in.

Användningen av de cookies som beskrivs ovan sker från och med 25.05.2018 på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO. Vårt berättigade intresse av att använda denna cookie är att göra det möjligt för våra kunder och användarna av vår webbplats att använda vår webbplats mer effektivt och att analysera och förbättra vår webbplats.

Cookies kan också sättas av verktyg (program) från tredje part som vi använder på vår webbplats. Vi kommer att informera dig om användning, funktionalitet och ytterligare detaljer om respektive tredjepartsverktyg inom ramen för denna sekretesspolicy.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du avaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad. Information om hur du konfigurerar dina webbläsarinställningar finns i hjälpfunktionen för din respektive webbläsare.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn på den åtkomstdator
  • Tidpunkt för serverförfrågan

Dessa uppgifter kan inte hänföras till specifika personer. Dessa uppgifter sammanförs inte med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi får kännedom om konkreta tecken på olaglig användning.

Dessa uppgifter behandlas för att möjliggöra användningen av de webbsidor som du har besökt, för statistiska ändamål, för att förbättra vårt internetutbud och för säkerhet mot olagliga cyberattacker, samt för att utöva, hävda eller försvara rättsliga anspråk. Dina uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att utöva, hävda eller försvara rättsliga anspråk, i förekommande fall, och för att försvara mot möjliga cyberattacker och för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal.

Från och med 25.05.2018 har denna databehandling som beskrivs ovan sin rättsliga grund i artikel 6.1 b DSGVO i syfte att utföra nödvändiga åtgärder före avtalets ingående som sker på din begäran för att du ska kunna använda de internetsidor som du har öppnat. I den mån ovanstående uppgifter behandlas för säkerhet mot olagliga cyberattacker, eller för att utöva, hävda eller försvara rättsliga anspråk, kommer detta att göras på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i DSGVO från och med den 25.05.2018. Vårt berättigade intresse för denna databehandling ligger i utvärderingen av uppgifterna för att förbättra vårt interneterbjudande, för att utöva, hävda eller försvara rättsliga anspråk, om nödvändigt, och för att skydda våra system mot olagliga cyberattacker. I den mån vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter, t.ex. till brottsbekämpande myndigheter, för att möjliggöra åtal, kommer detta att göras på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c DSGVO från och med den 25.05.2018.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke eller en rättslig skyldighet.

Från och med den 25.05.2018 har denna databehandling som beskrivs ovan sin rättsliga grund i artikel 6.1 b DSGVO för genomförandet av nödvändiga åtgärder före avtalets ingående, som sker på din begäran. En överföring av dina uppgifter på grund av en rättslig skyldighet kommer att ske från 25.05.2018 på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c DSGVO.Integritetspolicy för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Insticksprogram för webbläsare
Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling
Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in, vilket kommer att förhindra insamling av dina uppgifter under framtida besök på denna webbplats:

Google Analytics Opt Out
(opt out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän).

Behandling av beställningsuppgifter
Vi har ingått ett avtal om orderdatabehandling med Google och implementerar till fullo de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

IP-anonymisering
Vi använder funktionen "Aktivering av IP-anonymisering" på denna webbplats. Detta innebär dock att din IP-adress förkortas i förväg av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Rättslig grund
Den ovan beskrivna användningen av Google Analytics sker från och med den 25.05.2018 på grundval av vårt berättigade intresse och därmed på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO. Vårt berättigade intresse av att använda Google Analytics är att utforma våra webbplatser så optimalt som möjligt och därmed göra dem attraktiva för våra besökare och att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Integritetspolicy för användning av Facebook-plugins (Gilla-knappen)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantör Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-plugins genom Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Gilla") på vår webbplats. En översikt över Facebook-plugins hittar du här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via pluginet. Facebook får därigenom information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "Gilla"-knapp när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy på http://de-de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, ber vi dig logga ut från ditt Facebook-användarkonto och/eller stänga av användningen av JavaScript i din webbläsare. Information om hur du konfigurerar dina webbläsarinställningar finns i hjälpfunktionen för din respektive webbläsare. Användningen av Facebook-plugins som beskrivs ovan sker från och med 25.05.2018 på grundval av vårt berättigade intresse och därmed på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO. Vårt berättigade intresse av att använda Facebook-plugins är att utforma våra webbsidor så optimalt som möjligt och att marknadsföra våra produkter och tjänster. ....Integritetspolicy för användning av Twitter

Funktioner i Twitter-tjänsten är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen "Re-Tweet" länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs även uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Twitter. Mer information om detta hittar du i Twitters sekretesspolicy på http://twitter.com/privacy. Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på: http://twitter.com/account/settings. Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla ditt besök på våra sidor till ditt Twitter-användarkonto, logga ut från ditt Twitter-användarkonto och/eller stäng av användningen av JavaScript i din webbläsare. Information om hur du konfigurerar dina webbläsarinställningar finns i hjälpfunktionen för din respektive webbläsare. Användningen av Twitter-plugins som beskrivs ovan baseras på vårt legitima intresse från och med den 25.05.2018 och därmed på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO. Vårt berättigade intresse av att använda Twitter-plugins är att utforma våra webbplatser så optimalt som möjligt och att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Integritetspolicy för användning av Google+

Våra sidor använder funktioner från Google+. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Insamling och utlämnande av information: Med hjälp av Google+-knappen kan du publicera information över hela världen. Via Google+-knappen får du och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både informationen om att du har gett +1 för ett innehåll och information om den sida du tittade på när du klickade på +1. Dina +1 kan visas som meddelanden tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller på andra platser på webbplatser och annonser på internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Google-tjänsterna för dig och andra. För att kunna använda Google+-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil, som måste innehålla åtminstone det namn som valts för profilen. Detta namn används i alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

Användning av insamlad information: Utöver de användningsområden som förklaras ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med Googles tillämpliga sekretesspolicy. Google kan publicera samlad statistik om användarnas +1-aktiviteter eller dela dem med användare och partners, t.ex. utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Ytterligare information finns i Googles sekretesspolicy på: https: //policies.google.com/privacy?hl=de Omdu inte vill att ovannämnda uppgifter överförs till Google rekommenderar vi att du loggar ut från Google innan du besöker våra webbplatser och/eller inaktiverar användningen av JavaScript i din webbläsare. Information om hur du konfigurerar dina webbläsarinställningar finns i hjälpfunktionen för din respektive webbläsare.

Den ovan beskrivna användningen av Google+1 sker från och med den 25.05.2018 på grundval av vårt berättigade intresse och därmed på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO. Vårt berättigade intresse för användningen av Google+1 är att utforma våra webbplatser så optimalt som möjligt och att marknadsföra våra produkter och tjänster.Sekretesspolicy för användning av Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Google AdSense kan vi visa riktade annonser från tredjepartsföretag på vår webbplats. Innehållet i annonserna baseras på dina intressen, som Google fastställer på grundval av ditt tidigare användarbeteende. Dessutom beaktas kontextuell information som din plats, innehållet på den webbplats du besökte eller de Google-sökord du angav när du väljer lämplig annons.

Google AdSense använder cookies, web beacons (osynlig grafik) och jämförbara igenkänningstekniker. Detta gör det möjligt att analysera information som besökstrafik till dessa sidor.

Den information som samlas in av Google Adsense om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av reklamformat kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information kan vidarebefordras av Google till Googles avtalspartner. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med andra uppgifter som lagras av dig.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.Registrering på denna webbplats och behandling av kund- och avtalsdata

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen eller för att ingå avtal med oss. Vi använder de uppgifter som du anger för detta ändamål endast för att använda det specifika erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för.
För viktiga förändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga förändringar, använder vi den e-postadress som anges under registreringen för att informera dig på detta sätt.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är därför till exempel att hantera förfrågningar eller att tillhandahålla de tjänster du har begärt.

För att vidta nödvändiga åtgärder före avtalets ingående, vilka vidtas på din begäran, eller för att fullgöra avtalet, kan dina uppgifter vidarebefordras till tjänsteleverantörer som stöder oss och som vi naturligtvis har valt ut noggrant. Dessa kan vara tekniska tjänsteleverantörer eller tjänsteleverantörer som hjälper oss med frakt eller betalningshantering eller bokföring.

Vi behandlar dina personuppgifter för ovanstående ändamål från 25.05.2018 på den rättsliga grunden i artikel 6.1 b DSGVO för att uppfylla ett avtal med dig eller för att utföra nödvändiga åtgärder före avtalets ingående, som sker på din begäran. Utan tillhandahållandet av personuppgifterna kan vi inte behandla din begäran och/eller ingå avtalet med dig och tillhandahålla de tjänster och förmåner som erbjuds.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter i syfte att utöva, hävda eller försvara eventuella rättsliga anspråk som härrör från avtalsförhållandet och, om nödvändigt, för att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att åtala dig eller för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter. Från och med den 25.05.2018 utförs ovanstående databehandling på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f DSGVO eller, delvis, artikel 6.1 c DSGVO för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (t.ex. skyldigheter att överlämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter, lagringsskyldigheter). Vårt berättigade intresse för denna databehandling på den rättsliga grunden i art. 6.1 f DSGVO är att kunna utöva, hävda eller försvara rättsliga anspråk som härrör från avtalsförhållandet.

Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål.SSL-kryptering

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmedlen (Visa/Mastercard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.
Med krypterad kommunikation kan de betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.Lagrings- och raderingsperioder för presonliga uppgifter

Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter inte längre gäller, kommer dina uppgifter som behandlas av oss rutinmässigt att raderas eller blockeras, såvida du inte har samtyckt till permanent lagring av dina personuppgifter.

Om enskilda uppgifter måste sparas efter att syftet med behandlingen har upphört på grund av lagstadgade lagringstider (t.ex. lagringskrav enligt skatte- och handelslagstiftning), kommer raderingen att ersättas av blockering av uppgifterna. De uppgifter som ska sparas får sedan behandlas uteslutande för ovannämnda ändamål på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c i DSGVO.DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har alltid de rättigheter som beskrivs nedan:

- Rätt till bekräftelse och information om de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med artikel 15 i GDPR
- Rätt till rättelse av dina personuppgifter i enlighet med artikel 16 i GDPR
- Rätt till radering av dina personuppgifter ("rätten att bli bortglömd") enligt artikel 17 i GDPR
- Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR
- Rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter i enlighet med artikel 20 i GDPR
- Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, i enlighet med artikel 22 i GDPR.


Vänligen skicka oss din begäran till följande kontaktuppgifter:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
info@wogibtswas.deRÄTT TILL INVÄNDNING

Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din speciella situation, invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO från den 25 maj 2018; detta gäller även för profilering som baseras på dessa bestämmelser.

I detta fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring.

Du har också rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för dessa ändamål.RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du uttryckligen har gett oss enligt dataskyddslagstiftningen med framtida verkan. Lagligheten i den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.klagomål om överträdelser av dataskyddet till tillsynsmyndigheter

Om du anser att dina dataskyddsrättigheter kränks kan du kontakta tillsynsmyndigheten i din delstat eller den delstat där vi har vårt säte. Om ett klagomål gäller ett företag som har sitt säte i en annan federal stat, kommer tillsynsmyndigheten att vidarebefordra klagomålet till den tillsynsmyndighet som är ansvarig där.SKYLDIGHET ATT MEDDELA I SAMBAND MED KORRIGERING ELLER RADERING AV PERSONUPPGIFTER ELLER BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Vi meddelar alla mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt artikel 16, artikel 17.1 och artikel 18 i GDPR, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Vi kommer också att informera dig om dessa mottagare om du så begär.LAGLIGA ELLER AVTALSENLIGA KRAV PÅ ATT TILLHANDAHÅLLA DINA PERSONUPPGIFTER SAMT INFORMATION OM NÖDVÄNDIGHETEN FÖR ATT INGÅ AVTALET OCH MÖJLIGA KONSEKVENSER AV ATT INTE TILLHANDAHÅLLA DEM

Som tidigare beskrivits samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig eller för att fullgöra åtgärder före avtalets ingående som utförs på din begäran. I vissa fall krävs tillhandahållandet av personuppgifter vid ingående av ett avtal (t.ex. för fakturor) enligt lag på grund av skatte- och/eller handelsbestämmelser, annars är det en avtalsenlig eller prekontraktuell skyldighet. Om du inte lämnar några personuppgifter till oss innebär det att vi inte kan ingå ett avtal med dig och/eller besvara dina förfrågningar.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse enligt art. 6.1 f i GDPR, är tillhandahållandet av dina uppgifter för dessa ändamål varken avtalsenligt eller lagstadgat. Detaljerna om databehandling på grundval av legitimt intresse finns i ovanstående information på respektive plats. Om du inte tillhandahåller oss personuppgifter för dessa ändamål kan det leda till att du inte kan använda vår webbplats och våra tjänster eller inte kan använda dem i full utsträckning.Lagrings- och raderingsperioder för personuppgifter

Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter upphör att gälla, kommer dina uppgifter som behandlas av oss rutinmässigt att raderas eller blockeras, såvida du inte har samtyckt till en permanent lagring av dina personuppgifter.

Om enskilda uppgifter måste sparas efter att syftet med behandlingen har upphört på grund av lagstadgade lagringstider (t.ex. lagringskrav enligt skatte- och handelslagstiftning), kommer raderingen att ersättas av blockering av uppgifterna. De uppgifter som ska lagras får då behandlas uteslutande för ovannämnda ändamål på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c i DSGVO.Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall inklusive profilering.

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande - inklusive profilering som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR.PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Som leverantör av våra internettjänster är vi personuppgiftsansvariga. Du kan nå oss via de kontaktuppgifter som anges nedan:

Lakegroup GmbH & Co. KG
Alte Landstraße 7
78315 Radolfzell
07732/15399-70
info@wogibtswas.deInvändning mot reklamutskick

Härmed förbjuds användning av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av dessa sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. via skräppost.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Alla märkesnamn och varumärken tillhör sina respektive ägare. All information utan garanti. Status 23.05.2024 10:51:01

UP

Välj land och språk

This page also exists in your language! english english | Close x